jueves, 3 de mayo de 2012

PROBAS DE AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

Realización da avaliación de diagnóstico 2011/2012 os días 23 e 24 de maio.

Día 23 de maio:
  • Competencia matemática
  • Descanso
  • Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico
Día 24 de maio:
  • Competencia en comunicación lingüística
  • Descanso
  • Cuestionario de contexto